Menu

Dzień Świętości Życia Kapłańskiego 

Kilkuset kapłanów z diecezji kaliskiej rozpoczęło Dzień Świętości Życia Kapłańskiego w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Konferencję formacyjną wygłosił ks. Marcin Załężny, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, a po niej księża mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie w katedrze kapłani procesyjnie przeszli do Sanktuarium św. Józefa na Eucharystię. Mszy św. przewodniczył kard. Raymond Leo Burke. Kardynała, biskupów i kapłanów powitał ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak. – W czasie tej Mszy św. pragniemy przeprosić Pana Boga za to wszystko, co mogło być lepiej z naszej strony zrobione, za nasze słabości ludzkie, ale też w tym dniu chcemy pamiętać o wszystkich kapłanach, zwłaszcza tych spracowanych, dźwigających krzyż starości i chorych – powiedział biskup kaliski, który wspomniał też zmarłych kapłanów. W homilii kard. Raymond Leo Burke wskazywał na św. Wojciecha, który zachował wierność wobec własnego powołania kapłańskiego, aż do męczeńskiej śmierci, gdy próbował ewangelizować pogańskich Prusów na Pomorzu. - Święty Wojciech, słusznie czczony ze względu na wkład w ewangelizację Europy oraz za wiele duchowych darów pozostawionych Kościołowi w Czechach i Polsce, był przede wszystkim wiernym kapłanem, który nigdy nie przestał głosić Chrystusa i ofiarowywać Go wiernym w sposób sakramentalny, aż do przelania krwi w męczeńskiej śmierci. Jego nieugięte dążenie do świętości kapłańskiej jest przyczyną nieustającego kultu, jakim otacza go Kościół – podkreślał urzędnik Kurii Rzymskiej. Podzielił się refleksją ze swojego życia kapłańskiego. - Przywilej dzielenia z wami Dnia Świętości Kapłaństwa skłania mnie do refleksji na temat łaski Ducha Świętego, która działa we mnie od dnia moich święceń kapłańskich. W szczególności myślę o mojej potrzebie odłożenia na bok moich własnych pomysłów i pragnień, aby Chrystus mógł użyć całego mojego jestestwa dla swych kapłańskich dzieł – mówił hierarcha. Wskazywał na posłuszeństwo, które jest bardzo ważne w życiu kapłana. - Coraz bardziej rozumiałem, że abyśmy my, jako kapłani, byli w stanie wypełnić daną misję, musimy przyjąć ją z pokorą i hojnością. Przyrzeczenie posłuszeństwa nie oznacza dla nas zanegowania ludzkiej wolności, lecz jest jej wypełnieniem, gdyż pozwala nam myśleć, mówić i działać jedynie dla Chrystusa, w wolności od własnej grzeszności. Daje nam wolność służenia owczarni Boga z prawdziwą miłością pasterską. Posłuszeństwo kapłańskie usposabia nasze serca do zjednoczenia się z Sercem Jezusa przez ofiarowanie wszystkiego, czym jesteśmy i co posiadamy dla uświęcenia dusz - zaznaczył kard. Burke. Po komunii kard. Burke, biskupi i kapłani udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, gdzie bp Edward Janiak odmówił akt zawierzenia św. Józefowi duchowieństwa diecezji kaliskiej. Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI, zdjęcia Radio Rodzina Kalisz.

Dzisiaj jest

środa,
26 kwietnia 2017

(116. dzień roku)

Zegar

Święta

Środa, II Tydzień Wielkanocny Rok A, I Dzień powszedni

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
2689706

Wyszukiwanie