Menu

Historia parafii ewangelickiej w Rychtalu

„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje, iż w roku 1842 Rychtal liczył 1310 mieszkańców w tym 220 ewangelików.

W latach 1811 - 1871 ewangelicy z Rychtala uczęszczali do kościołów w Drożkach lub w Głuszynie. Do parafii w Drożkach Rychtal oficjalnie został przyjęty dopiero w 1836 roku. W 1855 roku znajdował się w Rychtalu dom modlitwy, w którym nabożeństwa odprawiał pastor von Pachner z Drożek. W dniu 19 maja 1871 roku władze państwowe i kościelne wydały dekret pozwalający na budowę kościoła w Rychtalu. Fundamenty wylano już 6 czerwca 1871 roku. Do budowy kościoła zatrudniono architekta Carla Johanna Bogislawa Lüdecke. Budowa kościoła zakończona została w 1873 roku. W 1874 roku powstała w Rychtalu samodzielna parafia ewangelicka, niestety opiekę duszpasterską nadal sprawował pastor z Drożek wraz z wikariuszem. W 1876 roku dokonano uroczystego poświęcenia kościoła ewangelickiego w Rychtalu. W 1892 roku została zniesiona unia personalna parafii ewangelickich w Rychtalu i w Drożkach. W 1893 roku pierwszym pastorem parafii ewangelickiej w Rychtalu został ustanowiony dotychczasowy wikariusz pastor Otto Graetz, który z braku probostwa musiał zamieszkać w pobliskiej szkole ewangelickiej. Dnia 28 maja 1901 roku został położony fundament pod budowę probostwa ewangelickiego w Rychtalu, którego budowa zakończona został w 1902 roku - budynek stoi do dziś i nadal nazywany jest "pastorówką". W 1909 roku parafię opuścił pastor Otto Graetz, zastąpił go pastor Otto Paschowsky, który przebywał w Rychtalu do 1911 roku, ze względu na stan zdrowia opuścił Rychtal, a w jego miejsce ustanowiono nowym proboszczem dotychczasowego wikariusza pastora Huberta Hoffmanna. W końcu kwietnia 1939 roku pastor Hoffmann otrzymał nakaz opuszczenia parafii, w ciągu 3 dni miał opuścić Rychtal, ale otrzymał dodatkowe 3 dni żeby mógł uporządkować sprawy kościoła i parafii. Po wydaleniu go przez władze niemieckie z Rychtala przeprowadził się do Namysłowa gdzie odebrano mu paszport. W roku 1940 chciał powrócić do Rychtala, ale kategorycznie mu tego zakazano. Od września 1939 roku opuszczoną parafią duszpastersko zajmował się pastor Dietrich Mogull, pastor z Drożek. W styczniu 1945 roku w czasie prowadzonych działań wojennych o wyzwolenie Rychtala budynek kościoła ewangelickiego w Rychtalu został nietknięty, nieznacznemu uszkodzeniu uległ hełm i wieża kościoła. W latach 1955 - 1959 rozebrano bardzo cenny i zabytkowy obiekt sakralny, a z uzyskanej cegły została zbudowana sala gimnastyczna przy szkole podstawowej (obecnie Gimnazjum) w Rychtalu.

 

Tekst pochodzi ze strony:  http://www.kepnosocjum.pl Autor: Richtalensis

Pastorzy rychtalscy

Pastor Otto Graetz pastor w latach: 1893r. – 1909r.

Pastor Otto Paschowsky w latach: 1909r. – 1911r.

Pastor Hubert Hoffmann w latach: 1911r. – 1939r.

Pastor Dietrich Mogull w latach: 1939r. – 1945r.

Architektura kościoła ewangelickiego w Rychtalu

Rok budowy 1872

Dawny cmentarz ewangelicki w Rychtalu w kalendarzu " Kocham Rychtal 2017r."

Pastorówka. Obraz autorstwa Henryka Bajora z 2014r.

Budynek gospodarczy przy pastorówce. Obraz autorstwa Henryka Bajora z 2014r.

Dzisiaj jest

piątek,
22 czerwca 2018

(173. dzień roku)

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
3354338

Wyszukiwanie