Menu

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.(KKK 1498)

Odpust zupełny w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za: Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.

Odpust zupełny w dni Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek – po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odmawiając podczas adoracji w Ciemnicy zwrotki „Przed tak wielkim”.

Wielki Piątek – za pobożne uczestniczenie w adoracji krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.

Wielka Sobota – za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

Odpust różańcowy

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (przynajmniej 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym. Przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

Odpust Porcjunkuli

Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać 3 razy w roku: w dniu odpustu parafialnego; 2 sierpnia (tzw. odpust „Porcjunkuli”); 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (ten odpust można ofiarować tylko za zmarłych). Warunki uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w wymienionych powyżej dniach: Sakramentalna spowiedź (nie musi być w dniu odpustu); przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego; wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563151

Wyszukiwanie