Menu

DUSZPASTERSTWO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP OKRĘGU OPOLSKIEGO

 

Facebook: OKRĘG Opolski Związku Piłsudczyków RP - Namysłów

OBCHODY 88. ROCZNICY ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO

Dla upamiętnienia 88. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego w dniu 14 maja 2023r. złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Marszałka i uroczyście odsłoniliśmy tablicę z nazwą Ronda Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, Gen. Zw. Włodzimierz Pacelt wraz z delegacją i pocztem sztandarowym, Kapelan zw. Ks. Ppłk zw. Mariusz Białobłocki, Płk. Zw. Grzegorz Kuświk wraz z delegacją Okręgu Wielkopolskiego, delegacje okręgu Wrocław-Psie Pole, osiw Namysłów, Stowarzyszenie Motocykliści Namysłów, Chapter MC Black Seven Namysłów, SPAK - Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie, Ppłk Tadeusz Rak - Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z delegacją, Ppłk Tadeusz Chodaczek - Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Opola, Tamara Bak Komendant PWD Namysłowski Związek Drużyn, Michał Szeliga wraz z delegacją, Ewa Szymczak - Prezes NSZZ Solidarność w Namysłowie.

PRZED POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Foto Cezariusz Słomkowski

NA RONDZIE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Autorka projektu: ppor zw Barbara Jarmuszewska

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚW. PAM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOŚCIELE W RYCHTALU

12 maja 2023r.

Od lewej: płk zw. Krzysztof Jankowiak, kapelan zw. ppłk zw. ks. Mariusz Białobłocki, mjr zw. Tomasz Jarmuszewski

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

Namysłów 12.05. 2022r.

Obchody 87. Rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Św Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie, której przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Bartosz Barczyszyn w asyście kapelana Okręgu Opolskiego ks. kpt. zw. Mariusz Białobłocki, który podczas Mszy odebrał  z rąk gen. zw. Władysława Stanisława Śliwy oraz Prezesa Okręgu Opolskiego płk. zw. Krzysztof Jankowiak stułę związkową. Następnie wszyscy uroczyście przeszliśmy ulicami Namysłowa pod pomnik Marszałka. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu delegacje złożyły kwiaty u stóp Marszałka. Dalsza część obchodów odbyła się w NOK,  gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień, a zgromadzeni goście obejrzeli film pt. „Droga na Wawel” przygotowany przez mjr. zw. Tomasza Jarmuszewskiego. W dalszej części obchodów Złote Krzyże Związku Piłsudczyków RP z rąk Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen. zw. Władysława Stanisława Śliwy odebrali Konrad Gęsiarz - Starosta Namysłowski oraz Bartłomiej Stawiarski - Burmistrz Namysłowa. Następnie uroczyście odczytano awans na stopień ppor. Wojska Polskiego dla płk zw. Grzegorz Kuświk i przekazano nominacja na stopień majora zw. Pani Nataszy Konarskiej-Rybka. Ostatnią częścią obchodów było wręczenie przez Prezesa Zarządu Krajowego gen. zw. Władysława Stanisława Śliwę wraz z Prezesem Okręgu Opolskiego płk. zw. Krzysztofem Jankowiakiem pamiątkowych medali przygotowanych specjalnie na tę okazję. Uroczystości w Namysłowski Ośrodek Kultury - Dom Kultury poprowadziła ppor. zw. Basia Jarmuszewska. Część artystyczną obchodów uświetnił występ Orkiestry Wojskowej w Bytomiu / Polish Air Force Band Bytom, która pod batutą kpt. Krystiana Siwka dała wraz z solistką Magdaleną Krzywdą-Krzystaczko wspaniały koncert jazzowy poświęcony pamięci Marszałka.

Tekst: ppor. Zw. Barbara Jarmuszewska

ks. dr Bartosz Barczyszyn i ks. kpt. zw. Mariusz Białobłocki.

Gen. zw. Władysław Stanisław Śliwa wręcza ks. kpt zw. Mariuszowi Białobłockiemu stułę kapelańską.

Kapelan zw. ks. kpt. Mariusz Białobłocki wśród Przyjaciół z Kalisza (Okręg Wielkopolski Związku Piłsudczyków RP).

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

Namysłów - Rychtal 12.05. 2021r.

12 maja 2021 roku obchodziliśmy 86. Rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego. Dla Związku Piłsudczyków RP jest to jedna z najważniejszych rocznic, dlatego też dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, aby uczcić pamięć Józefa Piłsudskiego razem z nami. Jednocześnie przepraszamy, że nie zdołaliśmy zaprosić wszystkich, którzy zapewne chętnie uczestniczyliby w obchodach, ale ze względu na obostrzenia, które nadal obowiązują, zmuszeni byliśmy ograniczyć listę gości. Dziękujemy delegacjom, które wraz z nami składały kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Namysłowie tj. Panu Konradowi Gęsiarzowi - Staroście Namysłowskiemu, Członkowi Zarządu Powiatu Panu Zbigniewowi Bratosiewiczowi, Panu Wiceburmistrzowi Namysłowa Krzysztofowi Mucha, ks. Mariuszowi Białobłockiemu – kapelanowi naszego Okręgu, Panu Wójtowi Gminy Rychtal Adamowi Staszczykowi, Pani Aleksandrze Olejnik - Przewodniczącej Gminy Rychtal oraz Panu Michałowi Szelidze. Dziękujemy także za wspólny udział we mszy św., którą odprawił nasz kapelan ks. Mariusz Białobłocki wraz z proboszczem parafii w Głuszynie ks. Grzegorzem Tabaką. Podczas mszy św. uroczyście wręczony został akt powołania dla naszego Kapelana Związkowego ks. Mariusza Białobłockiego oraz akt nadania stopnia kapitana Związku Piłsudczyków RP. Na koniec dziękujemy także delegacji Wielkopolskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas obchodów oraz wszystkim członkom Opolskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP. Bardzo miłym zaskoczeniem był dla nas poczęstunek przygotowany przez Panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu, którego inicjatorem był wójt gminy Rychtal Pan Adam Staszczyk. Serdecznie dziękujemy !.

Tekst: ppor zw Barbara Jarmuszewska

PRZED POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NAMYSŁOWIE

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie. Foto: ppor. zw. Barbara Jarmuszewska

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚW. PAM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOŚCIELE W RYCHTALU

Foto: Dawid Kobielski

Kazanie kapelana Związku Piłsudczyków Okręgu Opolskiego kpt zw ks. kan. Mariusza Białobłockiego wygłoszone do uczestników Mszy Świętej w Rychtalu 12.05.2021r.

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, bo wiele pokoleń przed nami pracowało i poświęcało się żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Dlatego naszym przodkom wszyscy jesteśmy winni pamięć i szacunek. Marszałek Polski - Józef Piłsudski w którego intencji modlimy się dzisiaj wypowiedział kiedyś takie mocne słowa: "Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Dzisiaj przy tym ołtarzu wspominamy go, dlatego, że był on jednym z najważniejszych ojców naszej wolności. Józef Piłsudzki odszedł do wieczności w niedzielę 12 maja 1935 r. o godz. 20.45, w otoczeniu swoich najbliższych. Dożył 67 lat. Przed śmiercią przyjął rozgrzeszenie i namaszczenie olejami świętymi. Do końca martwił się o los ukochanej ojczyzny. Po śmierci Marszałka ogłoszono w kraju trwającą aż sześć tygodni żałobę narodową. Pogrzeb Piłsudskiego był dla Polaków tak ogromnym wydarzeniem, że dzisiaj można by go chyba porównać tylko do przeżyć związanych z pogrzebem papieża Jana Pawła II. Uroczystości trwały przez sześć dni, od 13 do 18 maja. Podczas Mszy św. pogrzebowej kazanie wygłosił biskup polowy Józef Gawlina, ten który później podczas II Wojny Światowej był na uchodźctwie przełożonym pochodzącego z Rychtala o. płk Konrada Stolarka – żołnierza, kapelana polskich lotników w Wielkiej Brytanii, cichociemnego a po wojnie organizatora życia polonijnego na zachodzie Europy z którego tu w Rychtalu jesteśmy dumni. W swoim kazaniu pogrzebowym biskup Gawlina powiedział: „Józef Piłsudski w całym swoim życiu walczył przede wszystkim o dwie rzeczy: o sprawiedliwość i o Polskę. Teraz, po jego śmierci, ten ciężar, który dźwigał na sobie, będzie niesiony przez wszystkich Polaków”. W kondukcie pogrzebowym ulicami Warszawy na Pole Mokotowskie, gdzie miała miejsce defilada wojskowa, przed trumną Marszałka, szły tysiące osób. Trumna na armatniej lawecie otulona była wielkim sztandarem z Białym Orłem. Jak zapisał kronikarz, na koniec pogrzebu zerwała się burza. Wrażenie grzmotów, błyskawic i ciemności było niesamowite i niezapomniane dla świadków tej uroczystości. W nocy ciało Marszałka przewieziono specjalnym pociągiem do Krakowa, żeby pochować je na Wawelu. Wzdłuż torów ludzie palili pożegnalne ogniska, chociaż nie brakowało też tych, którzy byli przeciwni tej decyzji i chcieli jej przeszkodzić, bo trzeba pamiętać, że służba Józefa Piłsudskiego dla Polski nie była usiana różami. Nie odbiera to jednak Piłsudskiemu jego wielkości. Do jego najważniejszych zasług należy stworzenie Legionów Polskich a potem budowanie armii, organizowanie państwa  i wielkie militarne zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 r. zaliczanej do najważniejszych w dziejach świata, bo decydującej wówczas o losach całej Europy. Jako Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Wojska Polskiego podejmował wtedy najważniejsze decyzje i ponosił za nie całkowitą odpowiedzialność. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny chcemy wyrazić naszą wdzięczną pamięć temu, który zjednoczył nasz Naród w walce o powrót Polski na mapy Europy i Świata. Chcemy pamiętać jednak też o tym, że miłość do Ojczyzny to nie tylko pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość do Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Niech więc każdy z nas na miarę swoich możliwości zatroszczy się o jej dobro, o siłę, szczególnie moralną i o sprawiedliwość. Trzeba tę wolność, którą możemy się dzisiaj cieszyć mądrze zagospodarowywać. Trzeba jej właściwie używać z myślą o dobru wspólnym. Niech więc ta dzisiejsza uroczystość w której wspominamy w modlitwie naszego wielkiego rodaka, którym był św. pam. Józef Piłsudski uwrażliwi nas jeszcze bardziej na sprawy, społeczne i narodowe. Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie. Amen.

SPOTKANIE PO MSZY ŚWIĘTEJ W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCHTALU

Foto: ppor. zw. Barbara Jarmuszewska

Foto: ppor. zw. Barbara Jarmuszewska

CZASOPISMO "NIEPODLEGŁA" WYDAWANE PRZEZ ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RP OKRĘG OPOLSKI W NAMYSŁOWIE

REFLEKSJA  Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2021

"Niepodległa" nr 3 (03) marzec 2021 

Z WIZYTĄ NA RYCHTALSKIEJ PLEBANII

 

W dniu 11 marca 2021r. w Rychtalu odbyło się spotkanie mjr zw Krzysztofa Jankowiaka, por zw Tomasza Jarmuszewskiego i ppor zw Barbary Jarmuszewskiej z ks. Mariuszem Białobłockim - proboszczem parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu. Podczas spotkania nowo mianowany kapelan Okręgi Opolskiego otrzymał legitymację członka Związku Piłsudczyków RP.

Od lewej: por zw Tomasz Jarmuszewski, ks.kan. Mariusz Białobłocki, mjr zw Krzysztof Jankowiak.Foto: ppor zw Barbara Jarmuszewska

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563049

Wyszukiwanie