Menu

INFORMACJA

W związku z  dekretem Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącym przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim po wejściu w państwach Unii Europejskiej Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, obowiązuje zasada, że wszystkie dokumenty w kancelarii parafialnej  wydawane mogą być jedynie osobie, której dotyczą lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie z danymi dowodów osobistych obu osób i podpisem osoby upoważniającej.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLCKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka. 

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o odbyciu katechezy przedmałżeńskiej i poradnictwa rodzinnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB   KATOLICKI

 • akt zgonu.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
17 października 2021

(290. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
4747837

Wyszukiwanie