Menu

Kościół pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

O rychtalskiej świątyni w "Opiekunie" 

Dwutygodnik " Opiekun " od lat przybliża na swoich łamach kościoły naszej Diecezji. Tym razem przyszedł czas na kościół w Rychtalu. W artykule czytamy między innymi:  "Kiedy zaglądamy do środka ukazuje nam się świątynia, która daje wrażenie wielkiego spokoju..." 

Kościół w Rychtalu z kodami QR.

Na elewacji kościoła w Rychtalu znajdują się dwa kody QR. Aby zapoznać się z historią świątyni lub zobaczyć zdjęcie relikwiarza zawierającego relikwie I stopnia św. Jana Chrzciciela i poznać treść umieszczonego w nim dokumentu, wystarczy skierować obiektyw telefonu na jeden z kodów. Jesteśmy pierwszą parafią w Polsce, która zastosowała tę technologię. Darmowe programy do czytania kodów są dostępne w Internecie np. w sklepie Play. Polecam program QRbot. 

Historia i architektura kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu

Rychtalski kościół farny, który do lat 80- tych XX wieku nosił wezwanie Ścięcia św. Jana Chrzciciela jest położony w pobliżu Rynku od strony północno – wschodniej. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1784 – 1785 w stylu klasycystycznym. Do jej budowy wykorzystano część murów poprzedniej z roku 1661, która została zniszczona podczas wielkiego pożaru Rychtala do którego doszło w 1782 roku. Nowy kościół został zbudowany pod kierunkiem inspektora budownictwa J. Gieslera (J. Dieslera), a budował go murarz Antoni Jakisch z Namysłowa. Prace ciesielskie wykonał cieśla Hallbrodt z Sycowa. Jest zbudowany z otynkowanej cegły. Od strony północnej znajduje się zakrystia z lożą kolatora i  przylegającą do niej wieżyczką schodową. Od strony południowej wznosi się kwadratowa, dwukondygnacyjna wieża dzwonna. Nad wejściem zewnętrznym do wieży umieszczony został portal o obramowaniu kluczowym, a nad nim okno owalne. Poniżej znacznie starsza od świątyni kamienna rzeźba przedstawiająca głowę św. Jana Chrzciciela na misie, której pochodzenie nie jest znane. Od strony północnej znajduje się przybudówka, zawierająca klatkę schodową prowadzącą na chór. Od strony zachodniej nad wejściem głównym mieści się trójkątny portal wsparty na dwóch kolumnach. Dach nad zakrystią jest jednospadowy, będący przedłużeniem części dachu dwuspadowego nad prezbiterium, a nad nawą kościoła dach jest czterospadowy. Całość pokryta jest czerwoną dachówką – karpiówką. Prezbiterium kościoła wraz z zakrystią zachowało się z wcześniejszej świątyni, wybudowanej w roku 1661. Jest ono półkoliste, na zewnątrz oskarpowane. Posiada ciężkie sklepienie kolebkowe, inaczej zwane beczkowym, z poprzecznymi otworami okiennymi, zwanymi lunetami. Obrzeża lunet wykończone są złoceniami. W prezbiterium znajdują się figury świętych: Tytusa, Mikołaja, Andrzeja Apostoła, Bartłomieja Faustyny i Antoniego. W prezbiterium znajduje się ołtarz w stylu klasycystycznym z XVIII wieku. W centrum ołtarza umieszczono obraz patrona parafii św. Jana Chrzciciela, autorstwa Jana Menzla z Mnichowic. Został on namalowany najprawdopodobniej około roku 1906. Nad nim znajduje się obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Dawniej w tym miejscu znajdował się obraz Św. Rocha. Pomiędzy obrazami znajduje się głowa anioła ze wstęgą, na której widnieje łaciński napis „Altare privilegiatum. Leo XIII p.p. III Unii MDCCCLXXXI”. Poniżej jest głowa św. Jana Chrzciciela na misie, z której na boki rozchodzą się promienie. Całość symbolizuje jego męczeńską śmierć. Płaskorzeźbę otaczają rzeźbione motywy roślinne. Ołtarz zdobią cztery kolumny korynckie, których głowice dekorowane są pięknie stylizowanymi liści akantu. Trzony kolumn są gładkie, bez fryzów. Kolumny te pełnią funkcje nie tylko dekoracyjne, ale również funkcje konstrukcyjne, dźwigają bowiem górną część ołtarza, przypominającą tympanon w świątyniach greckich. Trzony kolumn wykonane są z jednolitego drzewa (monolit) o gładkiej powierzchni, zwężającej się ku górze. Zewnętrzne kolumny wieńczą drewniane wazony z kwiatami, zaś wewnętrzne wieńczą figury aniołów. Po bokach ołtarza umieszczono posągi świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz świętych Augustyna i Ambrożego. Nad tabernakulum umieszczony jest napis „Altare privilegiatum” oraz krzyż. Nad krzyżem stoi relikwiarz św. Jana Chrzciciela, który w 1751r. przybył do Rychtala z Sieny. W centrum prezbiterium znajduje się ołtarz soborowy, mensa ołtarza przedsoborowego, ambonka, stolik na dary ołtarza, sedille oraz ławy dla asysty wykonane z szarego marmuru. Z prawej strony prezbiterium znajduje się marmurowa chrzcielnica zwieńczona złotą, kutą koroną. Prezbiterium od nawy kościoła oddzielają kute balaski wykończone marmurem, wykonane na wzór historycznych, które zostały zniszczone. Po lewej stronie prezbiterium znajduje się wejście do zakrystii, w którym umieszczone są żelazne drzwi, ozdobione metalowymi różyczkami,  z ręcznie wykonanymi zamkami. Zakrystia ma dwa przęsła sklepień krzyżowych. Okna zakrystii zabezpieczone są kratami kutymi ręcznie. Posadzka całego kościoła wykonana została z marmuru tureckiego. W kościele znajdują się ławki dla wiernych. Zostały wykonane z drewna modrzewiowego. Kościół jest jednonawowy. Ściany nawy i wieży posiadają skromne dekoracje pilastrowe i ramowe, o charakterze klasycznym. Od roku 1957 płaski sufit nawy kościoła zdobi polichromia wykonana przez panów Nogaja i Gromadzińskiego z Poznania w technice wapiennej. Na zewnątrz plafonu umieszczono 14 tajemnic różańcowych. Wewnątrz plafonu, pomiędzy wizerunkami św. Anny i św. Joachima, znajduje się piętnasta tajemnica różańcowa, ukazująca scenę ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. W nawie znajdują się trzy ołtarze boczne, na wzór ołtarza głównego, z tym że posiadają tylko dwie kolumny. Po lewej stronie nawy znajduje się ołtarz poświęcony Matce Boskiej Szkaplerznej. Obraz przedstawiający Matkę Boską Szkaplerzną został namalowany w 1875 roku przez A. Rednera. Pod obrazem znajduje się gablota szklana w której umieszczone są wota. Na marmurowej mensie ołtarzowej stoi figura Matki Bożej Fatimskiej wykonana z drzewa lipowego przez portugalskiego rzeźbiarza. Obok na ścianie umieszczona została przywieziona z Włoch kopia Całunu Turyńskiego w skali 1:2. Po prawej stronie nawy znajduje się ołtarz z obrazem Anioła Stróża wykonanym przez A. Rednera około 1875 roku. Na marmurowej mensie stoi drewniana figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z lewej strony ołtarza na ścianie znajduje się obraz przedstawiający Serce Jezusa, pochodzący z klasztoru Sióstr Elżbietanek w Rychtalu. Poniżej obrazu w metalowej gablocie umieszczona została zabytkowa monstrancja ofiarowana przez myśliwych z Koła Łowieckiego Jeleń w Rychtalu, którą w niezwykłych okolicznościach odnaleźli oni w lesie po polowaniu hubertowskim 4 listopada 2013r. Naprzeciw wejścia do wieży, mieści się  ołtarz boczny z obrazem Św. Anny z Jezusem, namalowany przez Jana Menzla w 1908 roku. Nad tym obrazem umieszczony jest mniejszy, w ramie przypominającej medalion z wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej w towarzystwie córki (Matki Bożej) i małego Jezusa. Na mensie ołtarza umieszczony został relikwiarz z kością św. Jadwigi Śląskiej przywieziony z Trzebnicy a za nim współczesna figura Świętej. Mosiężno – stalową obudowę relikwiarza wykonał artysta kowal Leszek Dziedzic z Kępna autor kutego wyposażenia świątyni tj. pulpitu, świecznika, skarbon, ław ministranckich i klęczników. Do  nawy wpada  światło  słoneczne przez cztery duże okna i jedno małe nad ołtarzem św. Anny. Wszystkie okna zamknięte są półkoliście. Na ścianach nawy umieszczone są stacje drogi krzyżowej, które są wiernymi kopiami stacji drogi krzyżowej z katedry wrocławskiej. Między stacjami drogi krzyżowej, jak i w prezbiterium oraz na chórze znajduje się 18 kinkietów. Nawę zdobi  żyrandol trzykondygnacyjny z mosiądzu wykonany przez Eugeniusza Tonderę z Leszna. Nad wejściem do wieży umieszczony jest obraz św. Jana Chrzciciela, po bokach ozdobiony głowami aniołów, wykonanymi przez Józefa Dzwończaka z Rychtala. Pod chórem na kamiennych podestach znajdują się współczesne figury św. Rocha i św. Franciszka. Po lewej stronie ołtarza św. Anny umieszczona jest na ścianie nawy pamiątkowa tablica poświęcona pamięci tragicznie zmarłego Ks. Alfonsa Szenborna, zaś po prawej stronie tablica poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na przeciwnej ścianie nawy została umieszczona tablica konsekracyjna kościoła oraz tablica poświęcona wybitnemu misjonarzowi , bohaterowi II wojny światowej Ojcu Konradowi Stolarkowi ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP, który urodził sie i mieszkał do 18 - tego roku  życia w Rychtalu. Pod chórem znajdują się dwa zabytkowe konfesjonały, a przy ołtarzach bocznych dwa współczesne. Wewnątrz rychtalskiej świątyni znajdują się  organy wykonane w stylu neoklasycystycznym w roku 1914 przez Jozefa Bacha (właściciela fabryki organów z Rychtala) na polecenie ówczesnego proboszcza ks. Pawła Nieborowskiego. Zbudowane są z drewna malowanego i rzeźbionego oraz cynku. Prospekt organowy jest jednosekcyjny, neoklasycystyczny, na cokole, o falistej linii. Organy wyposażone są w miech magazynowy, dwufałdowy o napędzie nożnym i elektrycznym. Organy posiadają 20 głosów. Chór otacza balustrada ozdobiona od strony nawy medalionami. Środkowy medalion przedstawia św. Cecylię, patronkę muzyki sakralnej. Pozostałe medaliony przedstawiają aniołów z chóru anielskiego. Od przełomu XX i XXI wieku po dzień dzisiejszy kościół w Rychtalu i jego otoczenie, dzięki wysiłkowi całej wspólnoty parafialnej przechodzą gruntowną renowację.

Opracował: Maciej Oscenda.

Post scriptum

Do budowy kościoła w Rychtalu wykorzystano częściowo mury poprzedniej świątyni z roku 1661, która została zniszczona podczas wielkiego pożaru miasteczka. Świadczy o nim następujący wpis w księdze małżeństw parafii: "We wtorek 13 sierpnia 1782 r. w Rychtalu w godzinach przedpołudniowych miał miejsce ślub wdowca Filipa Sobagło, lat 46, z panną Marianną Bzdyk, lat 26. Na marginesie tego wpisu w księdze małżeństw proboszcz zapisał: Podczas zawierania tego małżeństwa po raz ostatni do uroczyście śpiewanej Mszy zadzwoniły duże dzwony, a potem dokonano aktu ślubu. Wybuchł pożar dnia 13 sierpnia 1782 r. który 83 domy, 13 stodół z wszelkim bogactwem i kościół w popiół i pył obrócił, również stopił dzwony". W archiwum magistratu namysłowskiego odnaleziony został wpis następującej treści: " Dnia 13 sierpnia 1782 roku, podczas królewskiego strzelania w Namysłowie w miasteczku Rychtal wybuchł wielki pożar. Miasteczko zgorzało prawie w całości, spłonęły wtedy: kościół, plebania, 5 budynków publicznych, 86 domów mieszczańskich i 13 stodół. Z pożaru świątyni ocalały jedynie: drewniany ołtarz główny, prezbiterium i zakrystia ". Podczas renowacji wnętrza kościoła, odsłonięte zostały fragmenty ścian prezbiterium ukazujące rozmiary zniszczeń jakich dokonał pożar.

 

Napis na tablicy: Mur świątyni z 1661 roku strawiony pożarem 13 sierpnia 1782r.

Współczesny wygląd kościoła w Rychtalu.

Foto Piotr Szczurek

Foto Piotr Szczurek

Kościół w Rychtalu przed renowacją w 2004r.

Monstrancja rychtalska z 1659r.

Rychtalska monstrancja na wystawie  

"Wrocławska Europa"

(Więcej zdjęć w zakładce: Galerie Foto)

Relikwiarz rychtalski z cząstką kości św. Jana Chrzciciela 

Rychtalski relikwiarz z cząstką kości św. Jadwigi Śląskiej

Organy wykonane w miejscowej fabryce organów przez Josefa Bacha w 1914r.

Niezwykłe odkrycie

Podczas remontu dachu probostwa w 2017r. na jego poddaszu zostały odnalezione relikwie ołtarzowe z naszego kościoła. Okazało się jednak, że pieczęcie, które zabezpieczają skrzynkę z relikwiami zostały wcześniej złamane. Na szczęście same relikwie nie zostały skradzione.  Zgodnie z prawem kościelnym, złamanie pieczęci wyklucza jednak możliwość wystawienia ich do publicznego kultu. Z treści dokumentu umieszczonego na relikwiarzu dowiadujemy się, iż zawiera on doczesne szczątki św. Felicjan Męczennika i 1100 Dziewic Męczennic. Zapis ten budzi zdziwienie i niedowierzanie, jednak wytłumaczeniem tej zagadki jest fakt, iż do licznych patronów wrocławskiej katedry, której dziekanem jest autor dokumentu, należy również 1100 Dziewic Męczennic. 

Biskup Hermann Gleich.

„Roku Pańskiego 1896, dnia drugiego miesiąca Czerwca, Ja Hermann Gleich, Biskup tytularny Mallensis i Kanoniczny Sufragan Wrocławski SS. D.N. ? , Papieski Prałat Domowy Pontyfikalnego Tronu Asystent, Dziekan Kościoła Katedralnego, Doktor Ss. teologii, etc., ołtarz ten konsekrowałem i Relikwie s. Felicjana Męczennika i 1100 Dziewic Męczennic umieściłem”.

Św. Felicjan Męczennik

Felicjan, biskup Foligno i męczennik. Przyjmuje się, iż był on pierwszym biskupem tego miasta i apostołem Umbrii. Jego działalność miałaby przypadać na czasy papieża Wiktora, który go ponoć osobiście wyświęcił na biskupa Foligno. Męczeństwo biskupa przypadałoby wedle tych samych przekazów na okres prześladowania Decjusza (249-251). Felicjan miałby wówczas 94 lata życia oraz 56 lat spędzonych na stolicy biskupiej. W martyrologiach wspominany jest 24 stycznia. Wzmiankę o nim spotyka się także pod dniem 20 października; pochodzi to stąd, że w r. 965 relikwie przeniesiono do Minden w Westfalii, zaś w r. 969 do Metzu. Częściowo wróciły one do Foligno w r. 1673. Od XV stulecia Felicjan przedstawiany bywa przez artystów z paliuszem. Jest to echo późnej legendy, wedle której wraz z nim otrzymał on od papieża Wiktora misję ewangelizowania. Felicjan jest ponadto wzywany przeciw trzęsieniom ziemi.

Kościół w Rychtalu kryje w sobie wiele ciekawostek. Jedną z nich są  niezwykłe pancerne drzwi do zakrystii. Wykonane zostały prawdopodobnie kilkaset lat temu przez miejscowego kowala. Zamykane są na trzy zamki, które mogłyby konkurować z niejednym współczesnym systemem antywłamaniowym. Chociaż dziś już nie używane, stanowią dowód kunsztu dawnych rychtalskich rzemieślników.

Trzy klucze do jednych drzwi. Obok dla porównania współczesny klucz.

Archiwalne fotografie wnętrza  kościoła w Rychtalu.

Ołtarz główny Św. Jana Chrzciciela w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Ambona w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Chrzcielnica w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Widok kościoła w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Widok kościoła w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Widok kościoła w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Organy z 1914r. wygląd w latach 40 - tych dwudziestego wieku.

Wnętrze kościoła w 1946r.

Ołtarz boczny MB Szkaplerznej w 1957r.

Ołtarz boczny Anioła Stróża w 1957r.

Ołtarz boczny Św. Anny w roku 1957.

Widok nawy w 1957r.

Polichromia sufitu kościoła w roku 1957.

Polichromia w prezbiterium wykonana w 1957r.

Chór i polichromia z 1957r.

Dzisiaj jest

piątek,
22 czerwca 2018

(173. dzień roku)

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
3354336

Wyszukiwanie