Menu

ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Rychtalski ministrant Józef Jański. Zdjęcie wykonane ok. 1935r.

MINISTRANCI WRAZ Z KS. PROBOSZCZEM ROMANEM ZIEMBIEWICZEM W ROKU 1950

MINISTRANCI WRAZ Z KS. PROBOSZCZEM ALFONSEM SZENBORNEM PODCZAS JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI LATEM 1959 ROKU

MINISTRANCI PARAFII RYCHTAL

CZASY WSPÓŁCZESNE

WYCIECZKA MINISTRANTÓW

W dniu 24 sierpnia 2022 roku ministranci młodsi mieli okazję rywalizować ze sobą na torze kartingowym "Le Mans" we Wrocławiu.

BOŻE CIAŁO 2022

Procesja ulicami Rychtala w uroczystość Bożego Ciała 16.06.2022r.

WYCIECZKA MINISTRANTÓW

13 sierpnia 2019r. grupa ministrantów, którzy poświęcali swój wakacyjny czas, służąc w ciągu tygodnia do Mszy Świętych zwiedziła zamek Książ. 

WIELKA SOBOTA 2019

Ministranci podczas zbiórki w Wielką Sobotę 20.04.2019r.

WYCIECZKA MINISTRANTÓW

Ministranci, którzy w czasie wakacji służyli do Mszy Świętych w ciągu tygodnia w nagrodę wyjechali 23 sierpnia 2018r. do kina Magnolia we Wrocławiu.

WIELKA SOBOTA 2018

Ministranci podczas zbiórki w Wielką Sobotę 31.03.2018r.

WIELKA SOBOTA 2017

Ministranci parafii Rychtal wraz z księdzem proboszczem Mariuszem Białobłockim podczas przygotowania liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę 15.04.2017r.

BOŻE CIAŁO 2017

Procesja i Msza Św. w uroczystość Bożego Ciała 15.06.2017r.

WIELKA SOBOTA 2015

Ministranci parafii Rychtal wraz z proboszczem podczas przygotowania liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę 4 kwietnia 2015r.

II HALOWE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW DEKANATU TRZCINICKIEGO 2015

Ministranci naszej parafii zwyciężyli w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ministrantów Dekanatu Trzcinickiego, który odbył się w Rychtalu 28 lutego 2015r.

WIELKA SOBOTA 2014

Ministranci w Wielką Sobotę 19.04.2014r.

I HALOWE MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ MINISTRANTÓW DEKANATU TRZCINICKIEGO 2014

Ministranci naszej parafii zostali wicemistrzami w I Halowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów Dekanatu Trzcinickiego,  które odbył się 16 lutego 2014r. w Rychtalu.

Od lewej: Patryk Michalski, Łukasz Barczok, Kuba Wolanicki, Filip Namyślak, Jakub Tomicki, Łukasz Miesseler, Bartosz Kubiec, Oskar Sobczyk i Dawid Miesseler.

WIELKANOC 2013

Ministranci w Wielkanoc 2013r. 

OGNISKO ZORGANIZOWANE PRZEZ MINISTRANTÓW 8.07.2013r.

WIELKA SOBOTA 2011

Ministranci podczas zbiórki w Wielką Sobotę 2011r.

MINISTRANCI W CZASIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH 3.12.2011r.

MINISTRANCI PARAFII RYCHTAL W ROKU 2005

WYCIECZKA DO STRZEGOMIA I SZKLARSKIEJ PORĘBY od 21 do 23 SIERPNIA 2006 ROKU

Bazylika w Strzegomiu.

Wodospad Szklarka.

NACZYNIA LITURGICZNE I PRZEDMIOTY UŻYWANE W LITURGII

Kielich - naczynie , w którym dokonuje się przemiana wina w Krew Chrystusa w czasie Eucharystii. Dlatego powinien być otoczony szczególnym szacunkiem. Wykonywany ze szlachetnych i wytrzymałych materiałów (srebra, złota, wyzłacany od środka) nie może ulegać korozji i reagować z winem. Nie może także być przeźroczysty. Na przestrzeni wieków zmieniał się kształt czarki kielicha. Ewoluował on od antycznego, niskiego i pojemnego kielicha biesiadnego do ozdobnego naczynia o małej czarce na wysokim trzonie i obszernej stopie. Było to powodowane odejściem od popularniej we wczesnym chrześcijaństwie komunii pod dwiema postaciami, kiedy konieczna była konsekracja dużej ilości wina. Jednak jak przed wiekami, tak dzisiaj kształt i przeznaczenie kielicha nie pozwala nam zapomnieć o tym, iż uczestniczymy w prawdziwej uczcie. Tradycja widzi w symbolice kielicha Nowy Wieczernik, a także Grób Pański gdzie nieustannie składane są Ciało i Krew Pańska.

Patena - podobnie jak kielich, ze względu na składane na niej Ciało Pańskie, winna być otaczana szacunkiem. Wykonana ze szlachetnych materiałów, podobnie jak kielich. Pierwotnie była kształtem zbliżona do miski, gdyż w pierwszych wiekach konsekrowano normalnych rozmiarów chleby. Obecnie jest to płaska tacka z nieznacznym wgłębieniem nieco większa od obwodu czarki kielicha. W użyciu są także głębsze pateny w których poza hostiami dla kapłanów umieszcza się komunikanty dla wiernych, nawiązując do pierwotnej tradycji rozdzielania jednego chleba.

Cyborium -  puszka służy do przechowywania już konsekrowanego Ciała Pańskiego w tabernakulum, które później jest rozdawane wiernym. Z wyglądu przypomina bardzo dużych rozmiarów kielich zamykany szczelnym wieczkiem, chodź spotyka się czasami wyjątki (np. w katowickim muzeum diecezjalnym znajduje się cyborium w kształcie arki przymierza). Podobnie jak kielich i patena wykonane jest ze szlachetnego metalu. Często dodatkowo przykrywane welonem.

Monstrancja (z łac. przechowywać) - naczynie liturgiczne służące do ukazywania Ciała Pańskiego wiernym, głównie w celu adoracji. Swoją formę zawdzięcza relikwiarzom, stąd najstarsze monstrancje, które powstały w średniowieczu (kiedy w 1264 r. Ustanowiono święto Bożego Ciała), mają kształt wieżyczek, lub gotyckich kościołów. Późniejsze, barokowe monstrancje przypominają słońce otoczone promieniami, czasem krzyż, krzew róży lub serce. Te typy monstrancji najczęściej występują w naszych kościołach. Zabytkowe monstrancje bywają niekiedy bardzo duże, przekraczając wysokość 1m. Najstarsza polską jest monstrancja ufundowana przez Władysława Jagiełłę, dla konwentu karmelitów w Poznaniu(znajduje się w kościele Bożego Ciała).

Kustodia - przypomina małą monstrancję, gdyż posiada charakterystyczny pojemnik z szybką na hostię. Pozbawiona jest jednak jakichkolwiek ozdób. Ponadto jest małych rozmiarów, by łatwo zmieściła się w tabernakulum, gdzie jest jej miejsce.

Nie ma żadnych przeciwwskazań by w kustodii adorować Chrystusa. Jednak dla pożytku wiernych, by Ciało Pańskie było dobrze widoczne używa się monstrancji.

Melchizedek - złoty uchwyt, który pozwala tak umieścić Ciało Pańskie by łatwo można było go włość do monstrancji i kustodii równocześnie nie dotykając konsekrowanego chleba.

Ampułki - są szklanymi, chodź spotyka się także uroczyste kryształowe, naczynkami w których znajduje się woda i wino przeznaczone do konsekracji. Spotkać można także metalowe ampułki co odbiera mi jednak ich urok.

Lavabo - (łac. lavabo "umyję" od lavare) obrzęd obmycia rąk przez kapłana podczas przygotowania darów.

Vasculum - znajduje się przy tabernakulum. To małe, metalowe, naczynko z wodą, w którym kapłan obmywa palce po komunikowaniu. Jeśli komunikuje główny celebrans, to obmycie palców następuje podczas puryfikacji kielicha. Natomiast kapłan koncelebrujący, bądź szafarz nadzwyczajny powinien obmyć się w wodzie znajdującej się w vasculum.

Patena komunijna - Trzyma ją ministrant podczas komunii. Chroni ona przed upadkiem na ziemię Ciała Pańskiego i jego fragmentów -partykuł.                                                                                                                                                                                                                             Trybularz - naczynie umocowane na łańcuszku z zamykającą przykrywką, do którego na rozżarzone węgle sypie się ziarenka kadzidła, czyli żywicy i wonnych ziół. Okadzenie wyraża naszą cześć i hołd dla Boga.

Nawikulum (ŁÓDKA) - naczynie z łyżeczką, w którym przechowuje się kadzidło.

Kociołek z wodą i kropidło - Kociołek to naczynie liturgiczne, w którym znajduje się woda święcona przeznaczona do pokropienia wiernych podczas Eucharystii, a także do święcenia określonych przedmiotów. Początkowo wody święconej używano do skraplania mieszkań, dla odpędzenia złych mocy. Dopiero w VIII w. wprowadzono aspersję niedzielną jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań. Pierwotnie poświęcano wodę w mieszkaniach wierzących, a od VI w. w kościołach. Natomiast kropidło stanowi przedmiot, przy pomocy którego kapłan kropi wiernych wodą święconą.

Naczynia na olej święty - naczynie w którym przechowuje się olej święty do udzielania sakramentów takich jak chrzest, bierzmowanie czy namaszczenie chorych.

Naczynia chrzcielne - są to naczynia liturgiczne wykorzystywane przy udzielaniu sakramentu chrztu. Służą one do polania głowy dziecka wodą święconą.

Bursa - jest to sztywna torebka na patenę z Komunią chorych.

Bielizna kielichowa

KORPORAŁ - kawałek lnianego płótna, o wymiarach zbliżonych do 50 cm x 50 cm, na którym stoi kielich i patena z hostią podczas liturgii Eucharystycznej oraz Najświętszy Sakrament, gdy jest przechowywany i wystawiany.

PURYFIKATERZ - ręcznik o długości ok. 35 cm i szerokości 21 cm do osuszania kielicha, oczyszczania pateny na hostię i obcierania brzegu kielicha przy Komunii pod postacią wina. Przynosi się go na ołtarz razem z kielichem na przygotowanie darów.

PALKA - to kwadratowe podwójne płótno lniane zwykle o wymiarach 17 x 17 cm usztywnione przez włożenie kartonu pomiędzy podwójne płótno. Służy do nakrywania kielicha mszalnego.

RĘCZNICZEK - jest to zbliżony formą i wielkością do puryfikaterza kawałek materiału, którym wyciera się ręce kapłana po lavabo czyli obmyciu, które następuje po obrzędzie przygotowania darów.

 

 

POSTAWY W LITURGII

 

POSTAWA STOJĄCA - jest postawą zasadniczą w liturgii, oznacza gotowość na przyjęcie kogoś lub pójścia z kimś. Jest postawą człowieka wolnego, który czeka na przyjście Pana. Symbolizuje także radość i skupienie. Od czasów apostolskich w czasie obchodów misterium zbawienia w liturgii przybiera się postawę stojącą, co ma bezpośredni związek z symboliką zmartwychwstania Pańskiego.Kiedy zachowujesz postawę stojącą? od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie od wersetu "Alleluja" przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej od wezwani kapłana "Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę..."podczas prefacji aż do "Święty, Święty..." włączniepocząwszy od "Oto wielka tajemnica wiary" aż do "Baranku Boży" podczas modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia.

Stanie wyraża godność i radość dzieci Bożych oraz gotowość służby i ofiary. Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana. Stanie jest znakiem radości z odkupienia. W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol świętej wolności dzieci Bożych. Omawiana postawa stojąca oznacza też gotowość do działania w liturgii. Kapłan jest znakiem obecności Chrystusa Pośrednika w zgromadzeniu liturgicznym. Dlatego kapłan stoi przy sprawowaniu Mszy Świętej i przy wszystkich prawie czynnościach liturgicznych (siedzi sprawując sakrament pokuty). Także lektor na znak szacunku dla słowa Bożego, czyta je w postawie stojącej.

POSTAWA SIEDZĄCA - jest postawą słuchającego nauczań. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania słowa Bożego. Przyjmuje się, że jest to postawa najkorzystniejsza do refleksji, rozważania czy rozmyślania (Łk 2,46; 10,39, 1 Kor 14,30). Pozycja siedząca według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności (Ps 106,32; Mt 19,28; Łk 4,20). Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił kapłan. Sprawując sakrament pokuty kapłan zajmuje pozycję siedzącą na znak powagi urzędu sędziowskiego. Władzę sędziowską kapłan wykonuje w imieniu i w obecności Chrystusa. Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez całe wieki w kościołach nie było ławek. W średniowieczu podczas długich nabożeństw wierni wspierali się na laskach różnego kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa (stalle). Siedzenia dla wiernych wprowadzili dopiero protestanci w swoich kościołach. Za ich przykładem poszli katolicy najpierw w krajach, w których było dużo protestantów, a później w całym Kościele powszechnym. Do ławek kościelnych katolicy dodali klęczniki. W którym momencie siadasz w liturgii?podczas czytań mszalnych, psalmu responsoryjnego i   kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu podczas rozdawania Komunii Świętej (z wyjątkiem, którzy podają patenę) i chwili ciszy po Komunii Świętejw czasie ogłoszeń parafialnych Siedzenie jest postawą spoczynku, gotowości słuchania i zastanawiania się.

POSTAWA KLĘCZĄCA 

Od XI w. w związku z reakcją wiernych na herezję Berengariusza z Tours, przejawiającą się w rozwoju kultu Chrystusa obecnego w Eucharystii, klękanie stało się symbolem wielbienia Boga w pierwotnym znaczeniu. Dlatego klęczy się przy adoracji Najświętszego Sakramentu, przy modlitwie zanoszonej do Boga i podczas różnych nabożeństw, których głównym celem jest zawsze wielbienie Boga, niezależnie od ich charakteru.Gest ten jest znakiem pokornego wielbienia Bożego Majestatu.  Jest także znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego.

Klęczy się podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty.."

na słowa "Oto Baranek Boży... Panie nie jestem godzien...."Klęczenie jest postawą czci, uwielbienia i adoracji.

Należy odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych gestów, np. znaku krzyża. Kolanem należy wyraźnie dotknąć posadzki. Nie może to być tylko "dygnięcie". Klęka się zawsze twarzą do przedmiotu czci. Klękanie na dwa kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa wystawionego do adoracji. Przyklękamy najpierw na prawe kolano, a potem dostawiamy do niego kolano lewej nogi (klęcząc zawsze powinniśmy mieć złożone ręce). Wstajemy zaś najpierw lewą nogą.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563129

Wyszukiwanie