Menu

ŻYWY RÓŻANIEC

Zapraszamy na różaniec do naszego kościoła przez cały tydzień o godz. 17.30 a w niedzielę o godz. 7.30.

CZYM JEST RÓŻANIEC?

Różaniec jest prostą radością, radością bliskości z Bogiem i ludźmi. Różaniec trzyma przy ludzkich sprawach a jednocześnie przenosi do spraw Bożych. Kiedy modlimy się w tajemnicach narodzenia, nawiedzenia, biczowania czy śmierci na krzyżu, wiemy, że to treści naszego życia. Różaniec jest też wyznaniem wiary w życie wieczne, choćby w tajemnicy zmartwychwstania. Różaniec pozwala nam codziennie obejmować myślą i sercem wszystkich ludzi. Zapraszamy w tej modlitwie Boga do bliskości z chorymi, samotnymi, słuchającymi świstu złowrogich kul czy zrozpaczonych odejściem najbliższych.  Zapraszamy Go do pomnażania szczęścia zakochanych, rodziców wiozących dzieci do szkoły, babć i dziadków roześmianych pośród wnuków, razem zbierających pierwsze dojrzałe kasztany. Różaniec, to wielka wiara, żywa nadzieja i gorąca miłość.

Asysta Żywego Różańca podczas procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała 15.06.2017r.

Asysta Żywego Różańca podczas procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała 15.06.2017r.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL Z POŚWIĘCENIEM ODNOWIONEGO SZTANDARU ŻYWEGO RÓŻAŃCA PARAFII RYCHTAL

15.07.2007 ROK

Ks. Roland Kraska święci sztandar Żywego Różańca parafii Rychtal.

Matka Boża Różańcowa.

OBIETNICE MATKI BOŻEJ DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC DANE BŁ. ALANOWI DE LA ROCHE

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.

10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.

12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej". Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

MIESIĘCZNA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH:                                                                

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.  Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic.

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU:

Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie 1 dziesiątki różańca.

Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563082

Wyszukiwanie