Menu

Foto Dominik Banaś.

Rychtal leży w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim, w północno – wschodniej części Kotliny Śląskiej, 24 km od Kępna, 14 km od Namysłowa, w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący się od Bralina do Proszowa szereg wzniesień i pagórków, zwany Progiem Byczyńskim, który stanowi wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Równiny z piaszczysto – żwirowymi pagórkami, osiągającymi 182,3 m n.p.m. pod Trębaczowem, oddzielają Kotlinę Rychtalską od rozległej i bagnistej doliny Czarnej Widawy. Rychtal położony jest 165 m n.p.m.  w otoczeniu lasów, zagajników i łąk. W czerwcu 2005 roku miejscowość Rychtal liczyła 1373 mieszkańców.Obszar Rychtala wynosi 396,19 ha, z czego na grunty orne przypada 290,06 ha, łąki i pastwiska 76,77 ha, lasy i grunty leśne 0,15 ha, zabudowania 3,34 ha, pozostałe (drogi, wody, nieużytki) 25,87 ha.Przez Rychtal przepływa rzeka Studnica,  która ma swoje źródło w pobliskim rezerwacie przyrody „Studnica” w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Rychtalskie” oraz rzeczka zwana Głuszynką, która bierze swój początek na polach między  Zbyczyną i Drożkami. Studnica  jest lewym dopływem Widawy.Rychtal został zbudowany na terenach bagiennych i podmokłych. Do utwardzenia podłoża użyto trzech warstw bruku, ziemi, grubych drewnianych, dębowych bali oraz warstwy igliwia, liści dębowych, żołędzi i mchu. Takie właściwości terenu były przyczyną budowania niskich domów i kamienic. Centrum miejscowości stanowi czworokątny Rynek z ratuszem i ośmioma uliczkami wybiegającymi z Rynku. Znaczna część zabudowy miasta pochodzi z XVIII wieku i jest świadectwem tego, że Rychtal był kiedyś miastem. Wiele domów parterowych zostało zbudowanych z ręcznie formowanych a następnie wypalanych cegieł. Posiadają one tzw. dachy siodłowe. Są to stare zabytkowe budynki, mające ponad 150 lat.

Pierwsza mapa Śląska Marcina Helwiga z 1561r.

Mapa Śląska Marcina Helwiga z 1561r. wydana w 1685r.

Fragment Śląska z XVII wieku Seuttera Matthaeusa (1678-1757r.)

Rychtal i okolice na mapie z roku 1865.

Rychtal na mapie z 1870r.

Rychtal na mapie sporządzonej w 1884r. a wydrukowanej w 1907r.

Rychtal i okolice na mapie z roku 1914r.

Rychtal na mapie z 1944r.

Plan Rychtala wydany w 2016r.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563105

Wyszukiwanie