Menu

ORGANIŚCI RYCHTALSCY 1649 - 2019

W latach 1649 do 1670 organistą w Rychtalu był Georg Fiecas.

Najwcześniejszym zachowanym dokumentem metrykalnym w którym są zapiski o organiście  parafii Rychtal jest akt chrztu z 3 lutego 1722 r. córki Antoniego Ferdynanda Franciszka Szedłowskiego (Schedłowskiego) kantora i organisty którym był przez 14 lat (od 1708 r.).

Kolejnym dokumentem jest akt chrztu z 28 grudnia 1722 r. Jana, syna organisty miasta Rychtala Jana Siwika i jego żony Agnieszki (z Polski, córki młynarza z Granic/Lasek). Potem to nazwisko zaczęto pisać: Siwig, Schiwig, Schywig.

Akt małżeństwa z 20 lipca 1743 mówi, że organistą w Głuszynie jest Krzysztof Szubik (Schubig), który bierze ślub z Marią Jendreczko. Jako świadkowie występują: Antoni Runge, Rector et Magister Capella Reichtal  i Jakub Bystry, organista z Krzyżownik. Kościół w Głuszynie był wtedy kościołem filialnym parafii w Rychtalu.

W 1745 r. organistą w Rychtalu jest nadal Jan Siwik (Siwig), którego syn Jan bierze ślub z Marianną Kristosek.

w 1746 r. owdowiały organista i nauczyciel Jan Siwik (Siwig) bierz ślub z wdową Reginą Kosik.

Akt chrztu z 3 października 1754 r. mówi, ze organistą Rychtalskim jest Ferdynand Benedykt Weis a jego żoną jest Ewa Rosina Juttner. Chrzczona jest ich córka Franciszka Jadwiga.

2 marca 1777 r. zmarł Ferdynand Benedykt Weis, organista i rektor szkoły. Żył 52 lata.

Po nim te funkcje przejął jego syn Wawrzyniec Florian Weis

Wawrzyniec Florian Weis, organista i rektor szkoły zmarł 2 grudnia 1780 r. Żył 32 lata.

Następnym organistą został jego brat Filip Jakub Weis.Wynika to z aktu chrztu z 9 czerwca 1782 r. gdzie ojcami chrzestnymi są burmistrz Krzysztof  Perlitius i organista Filip Jakub Weis.

Kolejnym organistą i rektorem szkoły był Fabian Sebastian Wodarski. Jego córka Agata Charlotta której matką była Maria Magdalena  została ochrzczona dnia 8 maja 1789 r. Rodzicami chrzestnymi byli: burmistrz Krzysztof Perlitius, Agnieszka Jokel, żona rajcy Joachima Jokel (Jockel – teraz Jokiel) i panna Charlotta Majer, córka Królewskiego poborcy akcyzy i cła Dawida Majer.

1 kwietnia 1792 r. zmarła Marianna Wodarska z d.Sołyga, żona organisty i rektora szkoły Fabiana Sebastiana Wodarskiego. Żyła 40 lat.

Kolejnym organistą i rektorem szkoły był Andrzej Gabor. 22 października 1794r. miał miejsce chrzest jego syna Jana Franciszka którego matką była Katarzyna z d.Opolkin, żona Andrzeja Gabora.

12 marca 1804 r. brał ślub kurator chóru i rektor szkoły Andrzej Józef Gabor liczący lat 22 z Agnieszką Jarosz, panną lat 22, córką szewca Jakuba Jarosza.

W księgach metrykalnych nie udało się odnaleźć aktu chrztu Andrzeja Józefa Gabora. Prawdopodobnie był synem Andrzeja Gabora i Katarzyny Opolkin.

Agnieszka Gabor (z d.Jarosz), żona rektora szkoły i chóru Andrzeja Józefa Gabora zmarła dnia 20 czerwca 1815 r. Żyła 33 lata.

Dnia 15 sierpnia 1815 r. Andrzej Józef Gabor, rektor szkoły i chóru, ożenił się z Anną Kristasek, panną liczącą lat 26, córką kuśnierza Jana Kristaska. Świadkami na tym ślubie byli: Józef Pauli, burmistrz miasta Rychtala i Friedrich  Schörner, radny – rajca. 

9 maja 1825 r. urodziła się Antonia Florentina, córka rektora szkoły, chóru i organisty Andrzeja Józefa Gabora i Anny Kristasek (ochrzczona dnia 10 maja 1825 r.) Między 1825 a 1827 r. rektor szkoły, chóru i organista Andrzej Józef Gabor wraz z rodziną przeniósł się do Krzyżownik, gdzie pełnił te same funkcje co w Rychtalu.

Zmarł w Krzyżownikach dnia 21 lutego 1856 r. i tam pochowany. Żył 73 lata.

Kolejnym rektorem szkoły i chóru (ale też organistą) był Szymon Kaintzik (lat 29) który dnia 18 listopada 1828 r. wziął ślub z Antoniną Schörner, mieszkanką Rychtala. Musiał zatem przybyć do Rychtala co najmniej kilka(naście) miesięcy wcześniej. Bywał często ojcem chrzestnym dzieci rodzin mieszczańskich i świadkiem na ślubach. Ostatni wpis gdzie występuje jako ojciec chrzestny pochodzi z dnia 23 lutego 1871r.

Zmarł 27 lutego 1881 r. w Rychtalu w wieku 81 lat i 4 miesięcy. Urodził się w r.1799 w miejscowości Popielów niedaleko Brzegu i Opola. Był synem Sebastiana Kaintzika i Marianny z d.Adametz (poprawnie: Adamiec lub Adamek).

Paul (Paweł) Ciossek urodzony 8 stycznia 1846 r. w Nowej Wsi Książęcej (Fürstlich Neudorf) syn tamtejszego nauczyciela i organisty Maksymiliana Ciosska. Jako nauczyciel w Rychtalu notowany jest już w kwietniu 1869 r. jako świadek ślubu w tutejszym kościele. W dniu 9 czerwca 1879 r. ożenił się w Rychtalu z 19 letnią Marią Mark, córką miejscowego kupca. W akcie chrztu swojej córki Gertrudy Marii Nepomuceny urodzonej 16 maja 1880 r. zapisany jest jakonauczyciel i organista. W latach 1881 do 1897 urodziło się tej małżeńskiej parze jeszcze 8 –ro dzieci: razem 5 córek i 4 synów. Po śmierci Szymona Kaintzika w 1881 roku został głównym nauczycielem i rektorem szkoły, będąc jednocześnie organistą. Zmarł 7 kwietnia 1906 r. w Rychtalu, żył 60 lat.

W roku 1874 w Rychtalu nauczycielem zostaje Emanuel Perlitius ur. 29 maja 1852 r. w Konradowie w sycowskim powiecie (obecnie pow. Ostrów Wlkp.), syn leśniczego Jana Perlitiusa i jego żony Rozyny z d.Bystra, a wnuk Carla Perlitiusa który w latach 1795 – 1817 był nauczycielem w Buczku Wielkim i tam zmarł. Dnia 9 października 1883 r. ożenił się w Rychtalu z Martą Pohl, córką kupca. Małżeństwu urodziło się troje dzieci: syn Alfred Emanuel Josef (1884), córka Hildegarda Marta Maria (1886) i Marta Rozalia Anna która żyła tylko 6 dni (1887). Po śmierci Paula Ciosska w 1906 r. został głównym nauczycielem i organistą, którym był aż do swojej śmierci w dniu 2 stycznia 1915 r. W akcie zgonu w księgach parafialnych i w Standesamt zapisano, że był głównym nauczycielem i organistą. W uwadze tego wpisu zgonu ks. proboszcz napisał: „przez 40 lat tutaj wykonał dobrą pracę, (człowiek) wielkiego charakteru”. Zgon zgłosił jego syn, kupiec Alfred Perlitius.

W latach 1915 do 1920 organistą w Rychtalu był Antoni Czopka

W latach 1924 do 1935 organistą w Rychtalu był Ludwik Perlitius

W latach 1935 do 1942 organistą w Rychtalu był Józef Niechaj

W latach 1945 do 1983 organistą w Rychtalu był Antoni Urbański

W latach 1983 do 2003 organistą w Rychtalu był Ludwik Uruski

W latach 2003 do 2004 organistą w Rychtalu był Piotr Mikołajczyk

W latach 2004 do 2012 organistką w Rychtalu była Agnieszka Wilk

Od 2005r. kantorką kościoła w Rychtalu jest Aleksandra Stefańska

Od roku 2013r. organistką w Rychtalu jest Amanda Rabiega z Wielkiego Buczku

Od 2013r. organistą kierownikiem chóru w Rychtalu jest Michał Stasiak z Głuszyny

Opracował Kazimierz Cieplik

Spis został uzupełniony przez Macieja Oscendę ( Fragmenty zapisane czerwoną czcionką)

Rychtalskie organy zbudowane w zakładzie organmistrzowskim Josepha Bacha w 1914r.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563147

Wyszukiwanie