Menu

 Kantorka oraz organiści kościoła w Rychtalu

Organiści rychtalscy w latach 1647 - 2012

W latach 1649 do 1670 organistą w Rychtalu był Georg Fiecas.

Najwcześniejszym zachowanym dokumentem metrykalnym w którym są zapiski o organiście  parafii Rychtal jest akt chrztu z 3 lutego 1722 r. córki Antoniego Ferdynanda Franciszka Szedłowskiego (Schedłowskiego) kantora i organisty którym był przez 14 lat (od 1708 r.).

 

Kolejnym dokumentem jest akt chrztu z 28 grudnia 1722 r. Jana, syna organisty miasta Rychtala Jana Siwika i jego żony Agnieszki (z Polski, córki młynarza z Granic/Lasek). Potem to nazwisko zaczęto pisać: Siwig, Schiwig, Schywig.

 

Akt małżeństwa z 20 lipca 1743 mówi, że organistą w Głuszynie jest Krzysztof Szubik (Schubig), który bierze ślub z Marią Jendreczko. Jako świadkowie występują: Antoni Runge, Rector et Magister Capella Reichtal  i Jakub Bystry, organista z Krzyżownik. Kościół w Głuszynie był wtedy kościołem filialnym parafii w Rychtalu.

 

W 1745 r. organistą w Rychtalu jest nadal Jan Siwik (Siwig), którego syn Jan bierze ślub z Marianną Kristosek

w 1746 r. owdowiały organista i nauczyciel Jan Siwik (Siwig) bierz ślub z wdową Reginą Kosik.

 

Akt chrztu z 3 października 1754 r. mówi, ze organistą Rychtalskim jest Ferdynand Benedykt Weis a jego żoną jest Ewa Rosina Juttner. Chrzczona jest ich córka Franciszka Jadwiga.

 

2 marca 1777 r. zmarł Ferdynand Benedykt Weis, organista i rektor szkoły. Żył 52 lata.

Po nim te funkcje przejął jego syn Wawrzyniec Florian Weis

 

Wawrzyniec Florian Weis, organista i rektor szkoły zmarł 2 grudnia 1780 r. Żył 32 lata.

Następnym organistą został jego brat Filip Jakub Weis.Wynika to z aktu chrztu z 9 czerwca 1782 r. gdzie ojcami chrzestnymi są burmistrz Krzysztof  Perlitius i organista Filip Jakub Weis.

 

Kolejnym organistą i rektorem szkoły był Fabian Sebastian Wodarski. Jego córka Agata Charlotta której matką była Maria Magdalena  została ochrzczona dnia 8 maja 1789 r. Rodzicami chrzestnymi byli: burmistrz Krzysztof Perlitius, Agnieszka Jokel, żona rajcy Joachima Jokel (Jockel – teraz Jokiel) i panna Charlotta Majer, córka Królewskiego poborcy akcyzy i cła Dawida Majer.

 

1 kwietnia 1792 r. zmarła Marianna Wodarska z d.Sołyga, żona organisty i rektora szkoły Fabiana Sebastiana Wodarskiego. Żyła 40 lat.

 

Kolejnym organistą i rektorem szkoły był Andrzej Gabor. 22 października 1794 r.

miał miejsce chrzest jego syna Jana Franciszka którego matką była Katarzyna z d.Opolkin, żona Andrzeja Gabora.

 

12 marca 1804 r. brał ślub kurator chóru i rektor szkoły Andrzej Józef Gabor liczący lat 22 z Agnieszką Jarosz, panną lat 22, córką szewca Jakuba Jarosza.

W księgach metrykalnych nie udało się odnaleźć aktu chrztu Andrzeja Józefa Gabora. Prawdopodobnie był synem Andrzeja Gabora i Katarzyny Opolkin.

 

Agnieszka Gabor (z d.Jarosz), żona rektora szkoły i chóru Andrzeja Józefa Gabora zmarła dnia 20 czerwca 1815 r. Żyła 33 lata.

Dnia 15 sierpnia 1815 r. Andrzej Józef Gabor, rektor szkoły i chóru, ożenił się z Anną Kristasek, panną liczącą lat 26, córką kuśnierza Jana Kristaska. Świadkami na tym ślubie byli:  Józef Pauli, burmistrz miasta Rychtala i Friedrich  Schörner, radny – rajca.

9 maja 1825 r. urodziła się Antonia Florentina, córka rektora szkoły, chóru i organisty Andrzeja Józefa Gabora i Anny Kristasek (ochrzczona dnia 10 maja 1825 r.)

 

Między 1825 a 1827 r. rektor szkoły, chóru i organista Andrzej Józef Gabor wraz z rodziną przeniósł się do Krzyżownik, gdzie pełnił te same funkcje co w Rychtalu.

Zmarł w Krzyżownikach dnia 21 lutego 1856 r. i tam pochowany. Żył 73 lata.

 

Kolejnym rektorem szkoły i chóru (ale też organistą) był Szymon Kaintzik (lat 29) który dnia 18 listopada 1828 r. wziął ślub z Antoniną Schörner, mieszkanką Rychtala.   Musiał zatem przybyć do Rychtala co najmniej kilka(naście) miesięcy wcześniej. Bywał często ojcem chrzestnym dzieci rodzin mieszczańskich i świadkiem na ślubach. Ostatni wpis gdzie występuje jako ojciec chrzestny pochodzi z dnia 23 lutego 1871 r.

Zmarł 27 lutego 1881 r. w Rychtalu w wieku 81 lat i 4 miesięcy. Urodził się w r.1799 w miejscowości Popielów niedaleko Brzegu i Opola. Był synem Sebastiana Kaintzika i Marianny z d.Adametz (poprawnie: Adamiec lub Adamek).

 

Od 1872 roku organistą w Rychtalu był Antoni Czapka

 

W latach 1924 do 1935 organistą w Rychtalu był Ludwik Perlitius.

 

W latach 1935 do 1942 organistą w Rychtalu był Józef Niechaj.

 

W latach 1945 do 1983 organistą w Rychtalu był Antoni Urbański.

 

W latach 1983 do 2003 organistą w Rychtalu był Ludwik Uruski.

 

W latach 2003 do 2004 organistą w Rychtalu był Piotr Mikołajczyk.

 

W latach 2004 do 2012 organistką w Rychtalu była Agnieszka Wilk.

 

Od 2005r. do chwili obecnej kantorką kościoła w Rychtalu jest Ola Łakomy.

 

Od roku 2013r. do chwili obecnej organistką w Rychtalu jest Amanda Nawrot z Wielkiego Buczku.

 

Od 2013r. do chwili obecnej organistą w Rychtalu jest Michał Stasiak z Głuszyny.

 

 

Opracował na podstawie Ksiąg Metrykalnych Parafii Rychtal znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu Kazimierz Cieplik.

 

Spis został uzupełniony przez Macieja Oscendę ( Fragmenty zapisane czerwoną czcionką).

Rychtalskie organy zbudowane w Zakładzie organmistrzowskim Josepha Bacha w roku 1914r.

Foto Wojciech Ohlaszeny.

Dzisiaj jest

wtorek,
24 kwietnia 2018

(114. dzień roku)

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jerzego, męczennika albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
3259183

Wyszukiwanie