Menu

CMENTARZ PARAFIALNY W RYCHTALU

Foto Dominik Banaś.

Msze Św. na cmentarzu w Rychtalu sprawowane są 1 listopada o godz. 10.00 i 3 maja o godz. 11.00.

Fpto Piotr Szczurek.

Na terenie Parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Rychtalu znajdują się dwa cmentarze grzebalne: parafialny w Rychtalu i wiejski w Darnowcu. Procesja za zmarłych i Msza Święta w ich intencji w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w Rychtalu jest sprawowana każdego roku 1 listopada o godzinie 10.00 a na cmentarzu w Darnowcu o godzinie 14.00.  Wymienianki za zmarłych jednorazowe są czytane w kościele w Oktawie Wszystkich Świętych podczas różańca o godz. 17.30. Wymienianki roczne w każdą sobotę i niedzielę piętnaście minut przed Mszami Świętymi.

Opłata za miejsce pojedyńcze na cmentarzu w Rychtalu na  okres 20 lat wynosi 200zł. a za podwójne 400 zł.

W przypadku budowy pomnika na cmentarzu należy uzyskać zgodę Proboszcza na prowadzenie prac. Pisemną zgodę należy przekazać pracownikom firmy kamieniarskiej. Opłata za postawienie nowego pomnika na cmentarzu wynosi 10% jego wartości i jest uiszczana bezpośrednio po jego postawieniu. 

Regulamin zamieszczony jest na głównej bramie cmentarza.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Rychtalu.

-Cmentarz w Rychtalu jest własnością Parafii pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela ul. Kościelna 7, 63-630 Rychtal.  Telefon: 62 7816031.

-Polisa ubezpieczeniowa obejmuje jedynie ubezpieczenie administratora cmentarza od jego zaniedbań i odpowiedzialności cywilnej, a nie obejmuje zdarzeń losowych, czyli aktów wandalizmu pomników czy ich zniszczenia na skutek klęsk żywiołowych jak wichury, gradu, złamania gałęzi itp.                                      

-Zabrania się wjeżdżania na teren cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów.

-Czas pogrzebu i miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. 

-Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca. Przez wpłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, jedynie staje się jego użytkownikiem na 20lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba uiści  pokładne za miejsce na cmentarzu pobierane po upływie 20 lat.

-Wysokość opłaty za postawienie nagrobka wynosi 10% jego wartości. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłaty zostanie zmniejszona.

-Dysponent grobu (osoba która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

-Cmentarz w Rychtalu znajduje się w strefie konserwatorskiej, dlatego do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni).

-Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobów. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

-Zabronione jest stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych mogących utrudniać dostęp do sąsiadujących grobów.

-Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, takie jak: ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika czy likwidację grobu.

-Przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. 

 -Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w wyznaczonym do tego miejscu na cmentarzu.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563083

Wyszukiwanie