Menu

NA TERENIE PARAFII ISTNIEJE ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

Hodowla gołębi pocztowych jest  sposobem na oderwanie się od codziennych problemów, jest relaksem po ciężkiej pracy na łonie przyrody, natomiast młodych uczy szacunku do zwierząt, odpowiedzialności za inne żywe istoty, wytrwałości, punktualności, koleżeństwa itp. W dzisiejszych czasach kiedy życiem człowieka zawładnął komputer, Internet, telewizja itp. a dzieci i młodzież trudno zainteresować czymkolwiek godną polecenia jest każda forma aktywności a szczególnie ta, która pozwala nam obcować z przyrodą. Wszyscy hodowcy gołębi pocztowych zrzeszeni są w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, który liczy ok. 50 000 członków. Prawie wszystkie oddziały posiadają swoje sztandary z wizerunkiem Świętego Franciszka, który jest patronem  hodowców i opiekunem „braci mniejszych” za jakich uważamy gołębie. W miesiącach od maja do września organizuje się loty gołębi a tym samym prowadzone jest współzawodnictwo o mistrzostwo sekcji, oddziału, okręgu i Polski. Gołębie są komisyjnie wkładane w punktach wkładań do specjalnych kabin transportowych i wywożone w różne miejscowości od 200 do nawet 1600 kilometrów od swoich domów. Tam następuje wspólne wypuszczenie i powrót do swoich domów. Prędkości lotu mogą być bardzo duże nawet ponad 100 km/h i zależą głównie od pogody panującej na trasie lotu. Często mały gołąb musi się uporać z wieloma przeciwnościami jak deszcz, zimno, upał, przeciwny wiatr, ptaki drapieżne, koty itp. a często na jego drodze staje człowiek – nieuczciwy łapacz, który wykorzystuje głód i pragnienie gołębia aby potem móc go więzić i nim handlować. Każdy wysłany na lot gołąb jest zaobrączkowany specjalną obrączką z kodem elektronicznym i jest rejestrowany po przylocie przez specjalną antenę elektroniczną. Odległość od gołębnika każdego z hodowców jest dokładnie zmierzona do miejsca wypuszczenia. Na tej podstawie obliczana jest prędkość dla  każdego gołębia i ustalana kolejność przylotu.

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2022

( Gościnnie w sali OSP Krzyżowniki 10.12.2022r.)

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2019

Hodowcy gołębi pocztowych wraz z wójtem Gminy Rychtal Adamem Staszczykiem, sołtys i radną Rychtala Eweliną Szymańską i ks. proboszczem Mariuszem Białobłockim (7.12.2019r.)

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 1.12.2018 R.

Hodowcy gołębi pocztowych wraz z wójtem Gminy Rychtal Adamem Staszczykiem, sołtys i radną Rychtala Eweliną Szymańską i ks. proboszczem Mariuszem Białobłockim.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ PRZED DAWNYM KOLEJOWYM POSTERUNKIEM STRAŻY GRANICZNEJ

W ramach obchodów 90 – tej rocznicy utworzenia polskiej Straży Granicznej w niedzielę 9 września 2018r. o godz. 13.00 w Rychtalu przy ulicy Kolejowej 3 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich strażników granicznych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939r. Podczas uroczystości członkowie rychtalskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili z klatek 250 sztuk gołębi dla podkreślenia symbolu "aby nigdy więcej nie doszło do wojny". 

Foto Piotr Szczurek

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2017

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2016

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2016

W niedzielę 1 maja 2016r. o godzinie 8.00 w kościele w Rychtalu była sprawowana Msza Święta z udziałem hodowców gołębi pocztowych. Modliliśmy się o błogosławieństwo w rozpoczynającym się nowym sezonie lotów sportowych. Po zakończeniu uroczystości hodowcy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, by uczcić 5 rocznicę jego kanonizacji.

FOTOREPORTAŻ Z ZAKOŃCZENIA SEZONU LOTÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 2013

HISTORIA POLSKIEGO GOŁĘBIARSTWA POCZTOWEGO

Na ziemiach polskich, podobnie jak na całym świecie - wykorzystywano znane wszystkim zdolności powrotno-lotowe gołębi od najdawniejszych czasów: przede wszystkim do szybkiego przesyłania informacji o ważnych wydarzeniach np.: zwycięstwach czy klęskach wojennych. W tym tez celu ptaki te zapewne były specjalnie hodowane. Nie zachowało się jednak zbyt wiele tego świadectw  Obejmujący trochę szersza grupę ludzi ruch hodowli i lotowania gołębi - w celach już nie tylko doraźnie użytecznych, ale i konkurencyjno-sportowo-zabawowych - rozpoczął się na naszych ziemiach w pierwszych latach XX wieku. Na początku na Śląsku - zapewne pod wpływem Niemiec, gdzie ruch taki rozpoczął się znacznie wcześniej. Już w 1905 roku powstaje pierwsze zrzeszenie hodowców gołębi - w Zabrzu. Po odzyskaniu niepodległości 1918 roku powstaje takich towarzystw o lokalnym charakterze i zasięgu kilkanaście Zgody na ich powstawanie a także na podejmowanie hodowli i loty gołębi udziela w tym czasie Ministerstwo Spraw Wojskowych: wojsko tez opracowuje i wdraża specjalny dotyczący gołębi i sposobu ich wykorzystywania regulamin. Wynika to z faktu, iż traktuje się je jako ważny instrument łączności o charakterze strategicznym. Tak było zresztą wszędzie aż do drugiej wojny światowej, nic wiec dziwnego, ze po zajęciu Polski w 1939 roku hitlerowski okupant natychmiast zakazał Polakom hodowli gołębi pocztowych i zniszczył niemal cały nasz dorobek w tej dziedzinie.  Poszczególne lokalne towarzystwa hodowców gołębi pocztowych zaczęły nawiązywać ze sobą stopniowo coraz to bliższe kontakty i współdziałać zwłaszcza w sprawach lotów Doprowadziło to do zjednoczenia w 1926 roku pod nazwa "Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolita Polska. Zjednoczenie to powołało z kolei własny organ prasowy - dla wymiany informacji, utrzymywania wzajemnych kontaktów, a także prowadzenia edukacji - pod nazwa - Gołąb Pocztowy, po dwóch latach przemianowany na "Hodowca Gołębi Pocztowych" i istniejący po dziś dzień. Do 1939 roku Zjednoczenie organizowało wiele ważnych, dotychczas pamiętanych w środowisku "lotów narodowych", np. w 1930 r. Z Łotwy (1050 km - dwukrotnie jeszcze potem ponawianych w latach 1931 i 32), z Zachacia (Bukowina rumuńska) w 1933, z estońskiego Tallina (1939 r.). Te prestiżowe loty zwróciły uwagę na polskich hodowców ze strony hodowców i ich organizacji z wielu krajów Europy. Zaczęliśmy się liczyć w sportowo-golebiarskim świecie... Jak już wspomniano, w okresie okupacji hodowla - a tym bardziej loty - gołębi pocztowych zostały zakazane. Nieprzestrzeganie stosownego zarządzenia okupanta groziło surowymi konsekwencjami, nawet kara śmierci . Odbudowa hodowli, a tym samym ruchu gołębiarskiego i gołębiarskiej organizacji, zaczęła się tuz po wojnie. Niestety, prawie od zera. Zaczęły się odtwarzać sekcje, oddziały, i grupy lotowe - przy ogromnym zainteresowaniu i przedwojennych hodowców i nowych miłośników tego hobby. Gołębiarstwo sportowe nadal - i jeszcze kilka lat - podlegało wojsku, a jednocześnie ministerstwu spraw wewnętrznych...1 kwietnia 1946 roku odbył się w Krakowie ogólnopolski zjazd okręgowych grup lotowych i towarzystw hodowców gołębi pocztowych, na którym powołano ogólnopolska organizacje hodowców i wytyczono jej dalekosiężny program, a także określono zadania bieżące Siedziba odtworzonego Zjednoczenia - przemianowanego potem na Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - stal się Poznań Tam tez wznowiono wydanie "Hodowcy Gołębi Pocztowych", o tym samym co przed wojna profilu programowym, a nawet tym samym formacie. Nawiązano tez pierwsze kontakty międzynarodowe z: Anglia, Belgia, Czechosłowacja... W 1948 w Katowicach zorganizowano pierwsza ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, w której udział wzięli także hodowcy zagraniczni Zadeklarowana świeżo "współprace państw słowiańskich" uczczono pierwszym międzynarodowym lotem w tymże roku. Gołębie wystartowały z pokładu statku "Błyskawica", a było ich 20 000. Wróciliśmy do międzynarodowej rodziny hodowców gołębi pocztowych. Opracował S. Gawor ZHGP.

Św. Franciszek z Asyżu - Patron hodowców gołębi pocztowych.

KONTO PARAFIALNE

Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno / o. Rychtal 27 8413 0000 0500

1443 2000 0002

Dzisiaj jest

niedziela,
28 maja 2023

(148. dzień roku)

Święta

Niedziela, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Licznik

Liczba wyświetleń:
5563235

Wyszukiwanie